Regler til fodbold

Generelle turneringsregler

 § 1. Gyldighed
1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for turneringen BrancheCup, der arrangeres af Herning firmaidræt og firmaidræt Ikast.

§ 2. Stævneomfang
2.1. De tilmeldte hold til stævnet inddeles i puljer efter sammenlignelige brancher således at man spiller mindst 3 kampe.
2.2. Til stævnet spilles der 5-mands mix.

§ 3. Deltagelse
3.1. En spiller kan kun tilmeldes på ét hold.

§ 5. Stævneafvikling
5.1. Stævner kan af stævneledelsen afvikles på følgende måder:
a. Alle spille mod alle
b. Indledende kampe i puljer, efterfulgt af cup- og/eller puljekampe

§ 6. Indplacering af hold
6.1. 1. Puljeafvikling: a. Holdene indplaceres efter pointsystemet. For vunden kamp gives 3 point. For uafgjort kamp gives 1 point. For tabt kamp gives 0 point. b. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige placering: 1. Indbyrdes kamp (point, måldifference, flest scorede mål) 2. Flest kamppoint i puljen 3. Bedste måldifference i puljen 4. Flest scorede mål i puljen 5. Straffesparkkonkurrence (se cupafvikling). I tilfælde af at to eller flere hold der står lige, IKKE har spillet samme antal kampe (dvs. ét af holdene har fået aflyst en kamp), bortfalder resultatet mod det udeblevne hold for de hold der står lige.

6.2. Cupafvikling
Ved uafgjort i cupkampe går man direkte til straffespark.

§ 7. Udeblivelse/for sent fremmøde
7.1. Såfremt et hold udebliver til holdets første kamp i en pulje, taber holdet kampen med 0-3 og modstanderen tildeles 3 points. Holdet kan stadig blive puljevinder.

§ 8. Protest mod dommeren
 8.1. Skønner anføreren af et hold, at dommeren har anvendt loven forkert, skal der for at indsigelsen kan tages i betragtning - på spillepladsen - straks protesteres over for dommeren.
8.2. Umiddelbart efter kampens afslutning skal dommeren og anføreren hos stævneledelsen bekræfte, at der er nedlagt protest. Herefter må det protesterende hold udfærdige en skriftlig protest, som behandles og afgøres som øvrige skriftlige protester.

§ 9. Spilleregler
9.1. Hvor andet ikke er anført i disse regler, gælder »Fodboldloven« (seneste udgave), og de af Danske gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, KFUM’s Idrætsforbund samt Dansk Fodbolddommer-Union godkendte spilleregler (nyeste udgave).
9.2. Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort).
9.3. Udvisning for resten af kampen medfører som minimum karantæne i holdets efterfølgende kamp. Stævneledelsen afgør karantænens længde.
9.4. Et hold består af  4-5 spillere, der alle må anvendes i kamp.
9.5. Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sidelinjens midte under en standsning i spillet.
9.6. Offside-reglen anvendes ikke.
9.7. Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 m fra bolden.

§ 10. Spilletid
10.1. Spilletiden ved BrancheCup-stævner: Spilletiden fastlægges af turneringsplanlæggerne, og vil være afhængig af antallet af hold i puljen. Pause mellem halvlegene på højst 5 min.

§ 11. Dommere/bolde
11.1. Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere. Linjedommere anvendes Ikke.
11.2. Ved stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. Der spilles med boldstørrelse 5.

§ 12. Påklædning
12.1. Spillerne skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket.
12.2. Reglementerede indendørssko skal så vidt muligt benyttes.

§ 13. Mål
13.1. Målene der spilles med, er håndboldmål (2mx3m).

§ 14. Målspark
4.1. Ved målspark og frispark i eget målfelt skal modspillerne være uden for Målfeltet og mindst 7 meter fra bolden.

CVR: 43493213
Handelsbetingelser